"Každý ví, že fyzická nemoc je špatná, a snaží se jí vyhnout", uvádí Dalajláma v Knize radosti, v její další části nazvané Překážky na cestě k radosti. "Děláme to nejen při léčení nemocí, ale také tím, že jim předcházíme a posilujeme imunitu. Duševní bolest je stejně špatná, takže bychom se měli snažit zmírňovat i ji. Způsob, jak toho docílit, je vytvořit mentální imunitu."  "Znamená to", vysvětloval Dalajláma, "naučit se vyhýbat destruktivním emocím a rozvíjet ty pozitivní. Musíme pochopit mysl. Některé myšlenky jsou škodlivé, zatímco jiné jsou zdravé. Ty škodlivé naši  mysl zneklidňují a způsobují spoustu duševní bolesti. Ty blahodárné přinášejí skutečnou radost."

Arcibiskup Desmond Tutu k tomu dodal: "Domnívám se, že se musíme přijmout takoví, jací jsme. A pak doufat, že se nám podaří duchovně růst, jak Dalajláma popisuje. Nejdřív musíme poznat, co v nás funguje jako spouštěč stresu a negativních emocí. Na tyto spouštěče se musíme zaměřit, můžeme se je pokusit změnit, ale neměli bychom se za sebe stydět. Jsme jen lidé a někdy je dobře si uvědomit, že máme lidské emoce. Jde o to, abychom byli schopni poznat, kdy nastal ten pravý čas."

Jak se tedy vypořádat s překážkami na cestě k radosti, s nevyhnutelnými zdroji utrpení, které nám způsobují tolik starostí a trápení?

První ušlechtilá pravda buddhismu praví, že život je naplněn utrpením. Výraz dukkha lze přeložit jako stres, úzkost, utrpení, nespokojenost. Je to stres a úzkost, které vznikají ze snahy kontrolovat situace, jež jsou ze své podstaty nestálé a nelze je jakkoli řídit. Mnohé z toho, co způsobuje úzkost, je naše chtění, aby věci byly jiné, než jsou. Je to námi vytvořené utrpení. Opakem je sukha , štěstí, snadnost, pohodlí.

"Náš čas na zemi je určen k tomu, abychom se naučili být dobří, naučili se více milovat, být soucitnější", řekl na dané téma arcibiskup. "A člověk se neučí jen teoreticky, učíte se, když se stane něco, co je pro vás zkouškou.  Všem bych chtěl říci: Je ve vás dokonalost, ale dokonalí ještě nejste. Jste mistrovským dílem ve stádiu zrodu."