Dostala se mi do ruky úžasná Kniha radosti, v níž jsou zachyceny rozhovory Jeho svatosti Dalajlamys arcibiskupem Desmondem Tutu.Vše zaznamenal a opatřil komentáři Douglas Abrams. 

Podtitul zní Jak být trvale šťasný v dnešním proměnlivém světě.

O tak lákavý návod nejde nepodělit se. První otázka v knize zní Proč nejste morous? Oba pánové se shodli, že hlavní příčina neklidné mysli tkví v srdci a právě v mysli.

Každý hledá štěstí a radost, ale zvenčí - v penězích, moci, ve velkém autě a domě. Lidé nevěnují pozornost nejdůležitějšímu zdroji štěstí, který je uvnitř. Rost v sobě zahrnuje štěstí. Je mnoho situací, při nichž zažíváme radost - od rozkoše a pobavení, přes euforii, pocity vděku, sdílení radosti až po duchovní uspokojení pramenící z hluboké laskavosti.

Často míváme pocity smutku či frustrace, jež přinášejí pocit utrpení. Pokud se ale rozhlédneme kolem sebe, ať už po nejbližším okolí, nebo ve větším měřítku,zjistíme, že mnoho lidí je v horší, leckdy přímo tragické situaci. Zjistíme, že nejsme ve svých pocitech osamocení. Poznání, že jsme navzájem všichni propojení, je zdrojem empatie a soucitu.

Při odpovědi na otázku, proč nejsou morousové, oba vysoké duchovní spojuje velký smysl pro laskavý humor, odpor k formálnosti, láska a soucit s ostaními lidmi a živými  bytostmi.