Eka pada radža kapotásana - Holub královský

V plném provedení je eka páda rádža kapotásana jednou z nejnáročnějších variant této pozice. Při ní je tělo vypjaté vzhůru a ruce nad hlavou svírají pokrčenou nohu jako holubí ocas. Jednodušší variantu provedeme takto: Ze sedu na patách s nádechem přejdeme do vzporu klečmo. S výdechem zanožíme levou nohu a dosedneme hýžděmi na pravé chodidlo. S nádechem ohneme levou nohu v koleni, s výdechem přetočíme trup mírně doleva a levou ruku položíme na holeň pokrčené zvednuté levé nohy, tu pak nasměrujeme do levého podpaždí a pravou ruku předpažíme povýš. Opakujeme na druhou stranu.

Symbol holubice se vynořuje z hlubin tisíciletí v asyrsko – babylónské kultuře. Tam byla holubice znázorněním bohyně Ištar. Jako symbol božského původu ji převzali asyrští králové a její zobrazení zdobilo erby a vlajky. Od těch dob je holubice v Orientu považována za královského ptáka a byla chována v současném Iráku, Íránu a v severní Indii na dvorech králů a mahárádžů. Nejvyšší úcta holubům v celém orientu je prokazována do dneška tím, že holubi jako jediná zvířata mohou volně přilétat k nejvyšší svatyni islámu ke Kaabě v Mekce.

V křesťanství se obraz změnil, z holubice, která v antice hnízdila na ramenou bohyně lásky, vznikl symbol svatého ducha. Ze symbolu lásky pozemské se stal symbol nebeské lásky a lásky k bližnímu. Holubům byla přiřčena mírnost a bezelstnost, v minulosti se totiž mylněpředpokládalo, že nemají žlučník, a proto nejsou zlomyslní a popudliví. Dnes jsou holubi na celém světě vnímáni jako symbol míru a lásky. Asana nám připomíná krásu, ladnost a sílu každého holuba a jejím cvičením mu prokazujeme respekt, který se zrodil v lidské minulosti.

Je to pozice všeobjímající, dobrotivé lásky, soucitu a tolerance, přátelské náklonnosti, blahovůle, tudíž i prospěšnými duchovních kvalit, které se pokoušíme kultivovat pomocí jógové praxe.