K této mantře se váže krásný příběh. Jistý světec prozradil tuto mantru svému žákovi s tím, že tato mocná mantra může osvobodit i špatné lidi, a proto by se měla držet v tajnosti. Žák poté vylezl na střechu chrámu a začal mantru hlasitě vykřikovat. Své chování vysvětil tím, že on sice přijde za neposlušnost do pekla, ale mnoho jiných bude vykoupeno. Učitel žákovi odpustil a požehnal.

MantraPřibližný význam, symbolika apod.Poznámka
Óm Nepřeložitelné. Symbolických výkladů je celá řada Nejznámější mantra, v jednom klasickém spisu se uvádí, že Óm je loď, na které přepluješ moře strachu (tedy dosáhneš osvobození).
Óm Šánti Šánti znamená mír. Myslí se zde mír vnitřní i vnější.
Óm Namó Šivája Mantra Šivy Dává klid a „chladnou extázi“.
So-Ham Jsem To („To“ zde znamená nejvyšší princip) „Só“ se pojí s nádechem, „Ham“ s výdechem.
Óm Trajambakam Jadžámahé - Sugandhimpuštivardhanam - Uruvárukamiva Bandhanán - Mrtjórmukšíja Mámritát. Volný překlad: Uctíváme Tříokého (tj. Šivu), který voní a živí všechny bytosti. Jako se zralá okurka odděluje od stonku, ať mě oddělí od smrti a dá mi nesmrtelnost. Mantra vedoucí k osvobození. Také se doporučuje při ohrožení života, k léčení nemocí, v den narozenin. Často se používá i jako přímluvná modlitba. Snižuje úzkost dává odvahu a chladnokrevnost.
Óm Namó Nárájanája. Mantra vážící se k Višnuovi nebo podle jiného výkladu k božskému, jež se projevuje v člověku. Zejména ve zkrácené verzi „Namó Nárájan“ se používá i jako pozdrav.
Šrí Ram Džaja Ram Džaja Džaja Ram. Mantra vážící se k Rámovi, jenž statečně snášel strázně, bolesti i ztráty. Mantra aktivního dobra.
Hari Om. Mantra vážící se k Višnuovi odstraňujícímu hříchy. Také tuto mantru používají jógíni i jako pozdrav, očišťuje, údajně ji často používají starší lidé.
Óm Tat Sat. Volně: Óm jsi Pravda. Při ukončení nějakého úkolu. Dá se použít i jako modlitba za mrtvé.
Sarasvatí Mahálakšmí Durgadéví Namahá. Mantra obsahující jména tří mocných ženských božstev. Mantry k Božské Matce dávají sílu.
Hrím Gam Hrím Ganapataje Sváhá. Mantra ke Ganéšovi v podobě vládce Božích služebníků (obsahuje tři jednoslabičné bídža mantry). Mantry k dobráckému Ganéšovi se používají na počátku nějakého díla, v Indii je zvláště oblíben mezi řemeslníky, umělci i lékaři.